Forside > Klagebrev > Klage på mottatt regning pris ikke avtalt på forhånd

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på mottatt regning pris ikke avtalt på forhånd

Klage på mottatt regning - pris ikke avtalt på forhånd

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på mottatt regning for reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

- pris ikke avtalt på forhånd Jeg har mottatt regning på kr
,- fra dere. I henhold til avtalen gikk oppdraget ut på følgende:
. I forbindelse med verkstedbesøket ble det ikke avtalt noen pris eller gitt noe prisoverslag. I henhold til håndverkertjenestelovens regler skal det da betales en pris beregnet for tilsvarende tjenester (hos andre håndverkere i samme område) på avtaletidspunktet (gjengs pris).
Slik jeg ser det er regningen urimelig stor sett i forhold til tjenestens art, omfang og utføring. Undersøkelser jeg har foretatt blant andre håndverkere innen bransjen indikerer at et beløp på ca kr.
,- vil være en mer rimelig pris for denne tjenesten.
Med denne begrunnelse har jeg foretatt innbetaling av ovennevnte beløp, og vil informere om at restbeløpet må anses som omtvistet. Dersom dere skulle være uenig i det, ber jeg om en skriftlig tilbakemelding så snart som mulig og senest innen 14 dager fra dags dato.
Dersom vi ikke skulle komme til enighet, vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet eller Forbrukerrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.