Forside > Klagebrev > Dagmulkt ved forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Dagmulkt ved forsinkelse

Dagmulkt ved forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på oppføring av bolig

. Jeg viser til avtale om oppføring av ovennevnte bolig, samt bustadoppføringslova § 18, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjonskrav.

Slik jeg ser det, er boligen forsinket. Det begrunner jeg på følgende måte:
. På bakgrunn av ovennevnte, krever jeg dagmulkt for
dager. Dagmulkten er kr
,- per dag, og det totale kravet blir følgelig kr
. Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Blir kravet mitt avvist eller jeg ikke hører fra Dem, vil jeg vurdere å oversende saken til Boligtvistnemnda.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.