Forside > Klagebrev > Oppsigelse av oppdraget

KLAGEBREV TIL SELGER

Oppsigelse av oppdraget

Oppsigelse av oppdraget

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Eiendomsmeglertjeneste - oppsigelse av oppdraget

Viser til inngått avtale, samt eiendomsmeglingsloven § 6-5, og gjør oppmerksom på at jeg vil si opp oppdraget. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Jeg vil be om at De sender regning for det arbeid som er utført til nå. Dersom vi ikke kommer til enighet om størrelsen på dette beløpet, vil saken bli oversendt Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester for en avgjørelse.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.