Forside > Klagebrev > Leietakers protest mot ugyldig tidsbestemt avtale

KLAGEBREV TIL SELGER

Leietakers protest mot ugyldig tidsbestemt avtale

Leietakers protest mot ugyldig tidsbestemt avtale

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Protest mot ugyldig tidsbestemt avtale

Det vises til vår leieavtale vedr.
som er inngått for en periode på
. Jeg mener denne tidsbegrensningen er ugyldig fordi det
. Det følger av husleieloven at en ugyldig tidsbegrensning ikke medfører at avtalen som sådan blir ugyldig, men bare at tidsbegrensningen bortfaller. Jeg legger til grunn at vår tidsbestemte leieavtale er i strid med husleielovens regler, og anser avtalen for å være en tidsubestemt avtale. Jeg legger videre til grunn en 3 måneders oppsigelsesfrist i henhold til husleieloven § 9-6.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.