Forside > Klagebrev > Leietakers protest mot usaklig oppsigelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Leietakers protest mot usaklig oppsigelse

Leietakers protest mot usaklig oppsigelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Protest mot oppsigelse datert

vedrørende
. Viser til ovennevnte avtale, og vil i den forbindelse fremsette følgende protest: Etter min mening er oppsigelsen usaklig. Det vil jeg begrunne på følgende måte:
. Jeg ber om at De tar stilling til min protest så snart som mulig, og at De gir en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Jeg gjør oppmerksom på at eventuell søksmålsbyrde påhviler Dem.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.