Forside > Klagebrev > Honorar ikke i samsvar med inngått avtale

KLAGEBREV TIL SELGER

Honorar ikke i samsvar med inngått avtale

Honorar ikke i samsvar med inngått avtale

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i forbindelse med utført takst

Viser til inngått avtale med Dem om taksering av min eiendom, samt mottatt faktura. Slik jeg ser det, avviker prisen fra det som var avtalt. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Ut fra dette har jeg innbetalt det beløpet som jeg mener er riktig med bakgrunn i avtalen. Jeg forbeholder meg retten til å holde tilbake differansen mellom avtalt beløp og krav, og krever at min innbetaling er å anse som endelig oppgjør. Det tilbakeholdte beløpet er å anse som omtvistet. Jeg ber om en tilbakemelding fra Dem innen 14 dager på om dette aksepteres. I motsatt fall anmoder jeg om en skriftlig tilbakemelding hvor Deres krav begrunnes. Dersom vi ikke kommer til enighet, vil saken bli vurdert oversendt til Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.