Forside > Klagebrev > Mangelfull takst fastholdelse av avtalen om takst

KLAGEBREV TIL SELGER

Mangelfull takst fastholdelse av avtalen om takst

Mangelfull takst - fastholdelse av avtalen om takst

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på utført takst - retting/fastholdelse av avtalen

Viser til inngått avtale med Dem om taksering av min eiendom. Jeg har mottatt takstrapport og etter å ha gjennomgått rapporten, mener jeg denne er mangelfull. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Jeg mener at Deres avtalebrudd er av en slik karakter at det foreligger grunnlag for å reklamere på tjenesten. Jeg finner ikke bruddet så vesentlig at det er grunnlag for å heve avtalen, men slik jeg ser det, bør De på ny ta kontakt for å få utført oppdraget fullstendig og i henhold til avtalen. Dette uten omkostninger for meg.
Jeg ber om at dette utføres innen rimelig tid. Eventuelt at De gir meg en skriftlig bekreftelse på at dette aksepteres, innen 14 dager. Dersom dette ikke aksepteres, eller jeg ikke hører fra Dem innen fristen, vil saken bli vurdert oversendt til Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.