Forside > Klagebrev > Mangelfull takst heving av avtale oppdraget betalt

KLAGEBREV TIL SELGER

Mangelfull takst heving av avtale oppdraget betalt

Mangelfull takst: Heving av avtale - oppdraget betalt

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på utført takst

Viser til inngått avtale med Dem om taksering av min eiendom. Jeg mener at oppdraget er mangelfullt utført. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Jeg mener at Deres avtalebrudd er av en så vesentlig karakter at jeg ikke er pliktig til å betale for oppdraget, og krever derfor at det innbetalte beløpet tilbakebetales meg innen 14 dager. Den mottatte taksten vil bli returnert så snart beløpet er meg i hende. Dersom dette ikke aksepteres, eller jeg ikke hører fra Dem innen fristen, vil saken bli vurdert oversendt til Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.