Forside > Klagebrev > Mangelfull takst heving av avtalen oppdraget ikke betalt

KLAGEBREV TIL SELGER

Mangelfull takst heving av avtalen oppdraget ikke betalt

Mangelfull takst: Heving av avtalen - oppdraget ikke betalt

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på utført takst

Viser til inngått avtale med Dem om taksering av min eiendom. Jeg mener at oppdraget er mangelfullt utført. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Jeg mener at Deres avtalebrudd er av en så vesentlig karakter at jeg ikke er pliktig til å betale for oppdraget, og et eventuelt krav fra Dem må anses som omtvistet. Jeg ber om en skriftlig bekreftelse på at dette aksepteres innen 14 dager. Dersom dette ikke aksepteres, eller jeg ikke hører fra Dem innen fristen, vil saken bli vurdert oversendt til Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.