Forside > Klagebrev > Å halde tilbake heile kjøpesummen

KLAGEBREV TIL SELGER

Å halde tilbake heile kjøpesummen

Å halde tilbake heile kjøpesummen

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Eg viser til det ovannemnde kjøpet og ønskjer med dette å reklamere.
Etter mi meining er bilen mangelfull. Grunnen til det er:
. Ettersom bilen har ein mangel og eg reknar han for å vere vesentleg, vil eg halde tilbake kjøpesummen og krevje å få heva kjøpet. For ordens skuld gjer eg merksam på at eit eventuelt krav frå deg om innbetaling vil vere omstridt. Eit eventuelt forsøk på å drive kravet inn via inkasso vil difor vere å rekne som brot på god inkassoskikk.


Eg ber om at du tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå deg innan fristen, eller får ei tilbakemelding som eg ikkje kan akseptere, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.