Forside > Klagebrev > Bilen har hefte brev til seljaren

KLAGEBREV TIL SELGER

Bilen har hefte brev til seljaren

Bilen har hefte - brev til seljaren

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Eg viser til avtalen som blei inngått
, og ønskjer med dette å reklamere.
Det viser seg at denne bilen har hefte på til saman kr
,-. Å selje ein bil med hefte må reknast for å vere eit vesentleg avtalebrot.

Eg krev at heftet blir sletta, og ber om å få tilsendt ei stadfesting frå panthavaren på at det er gjort, omgåande. Skulle ikkje forholdet vere ordna opp i innan 14 dagar frå dags dato, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for vidare behandling. Eg kjem då til å krevje å få heva kjøpet.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.