Forside > Klagebrev > Klage på kontrollavgift og purring

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på kontrollavgift og purring

Klage på kontrollavgift og purring

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kontrollavgift og purring

Eg viser til den tilsende purringa på kontrollavgifta som blei skriven ut
for køyretøy med registreringsnummer
. Eg har ikkje motteke den opphavlege kontrollavgifta. Ifølgje alminnelege reglar for inndriving av pengekrav kan det ikkje krevjast purregebyr, inkassosalær, forseinkingsrenter eller andre tilleggskostnader før ein har fått kjennskap til kravet.


Eg vil ikkje betale kontrollavgifta med purregebyr på til saman kr
,-. Grunnen til det er:
. Etter § 17 andre ledd i inkassolova er kontrollavgifta og purregebyret med andre ord omstridde. Det vil seie at eg ikkje kan belastast for inkassokostnader, og at det er brot på god inkassoskikk å prøve å drive inn kravet gjennom inkasso.


Eg ber derfor om at de gir avkall på kontrollavgifta og purregebyret, og i alle tilfelle om at den vidare inndrivinga blir stoppa. Eg ber dessutan om å få ei tilbakemelding innan 14 dagar. Dersom de ikkje gir avkall på kravet, vil eg vurdere å sende det over til Inkassoklagenemnda eller Forliksrådet for behandling der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.