Forside > Klagebrev > Klage på purring av kontrollavgift

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på purring av kontrollavgift

Klage på purring av kontrollavgift

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på purring av kontrollavgift

Eg viser til purring på kontrollavgift som blei skriven ut
for køyretøy med registreringsnummer
. Eg har ikkje motteke den opphavlege avgifta. Ifølgje alminnelege reglar for inndriving av pengekrav kan det ikkje krevjast purregebyr, inkassosalær, forseinkingsrenter eller andre tilleggskostnader før ein har fått kjennskap til kravet.


Eg aksepterer kontrollavgifta på kr
, men godtek ikkje purregebyret. Grunnen til det er:
. Etter § 17 andre ledd i inkassolova er purregebyret med andre ord omstridt. Det betyr at det er brot på god inkassoskikk å prøve å drive inn gebyret gjennom inkasso, og at eg ikkje kan bli påført ytterlegare kostnader før det er avgjort om gebyret er rettmessig.


Eg ber først og fremst om at de gir avkall på purregebyret, og i alle tilfelle om at vidare inndriving blir stoppa. Eg ber dessutan om å få ei tilbakemelding innan 14 dagar. Dersom saka ikkje blir avslutta, vil eg vurdere å sende henne over til Inkassoklagenemnda eller Forliksrådet for behandling der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.