Forside > Klagebrev > Feil kjøpsråd foretatt på min bil og jeg vil krever pengene tilbake samt erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Feil kjøpsråd foretatt på min bil og jeg vil krever pengene tilbake samt erstatning

Feil kjøpsråd om bilen min - eg krev pengane tilbake pluss erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på takst på bil med registreringsnummer

Eg viser til utført kjøpsråd på den ovannemnde bilen - eit råd eg er misnøgd med. Grunnen til det er:
. Derfor krev eg at beløpet eg har betalt inn, kr
,- blir tilbakebetalt.

. I tillegg krev eg at dei faktiske utgiftene eg har hatt som følgje av dette, kr
,- blir dekte. Kopi av dokumentasjonen er vedlagd.

Eg ber om å få ei skriftleg tilbakemelding på om kravet mitt blir akseptert eller ikkje, innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå dykk eller eg får eit negativt svar, vil eg vurdere å bringe saka inn for Forliksrådet.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.