Forside > Klagebrev > Unødvendig arbeid i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll jeg vil kreve tilbake betaling

KLAGEBREV TIL SELGER

Unødvendig arbeid i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll jeg vil kreve tilbake betaling

Unødvendig arbeid i samband med periodisk køyretøykontroll - eg vil krevje tilbakebetaling

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på unødvendig utført reparasjon av køyretøy med registreringsnummer

i samband med periodisk køyretøykontroll. Eg viser til undersøkinga av bilen min der det kom fram at det måtte utførast ein del arbeid. Det viser seg at arbeidet som er utført, ikkje var nødvendig. Grunnen til det er:
. Eg har betalt kravet dykkar for reparasjonen, men krev altså å få tilbakebetalt kr
,-. I tillegg krev eg at pengane eg har brukt på periodisk køyretøykontroll, kr
,- blir betalte tilbake.

Eg ber om ei skriftleg tilbakemelding på om kravet mitt blir akseptert eller ikkje, så snart som råd er, og seinast innan 14 dagar frå dags dato. Dersom krava mine ikkje blir aksepterte, vil eg vurdere å sende over ei klage på den periodiske køyretøykontrollen til Statens vegvesen og ei klage på den unødvendig utførte reparasjonen til Forbrukarrådet.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.