Forside > Klagebrev > Dagmulkt ved forseinking

KLAGEBREV TIL SELGER

Dagmulkt ved forseinking

Dagmulkt ved forseinking

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på oppføring av bustad

. Eg viser til avtalen om å oppføre den ovannemnde bustaden, samt bustadoppføringslova §18, og ønskjer med dette å reklamere.
Slik eg ser det, er bustadoppføringa forseinka. Det grunngir eg slik:
. Derfor krev eg dagmulkt for
dagar. Dagmulkta er kroner
per dag, og det totale kravet blir derfor kroner
. Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom kravet blir avvist eller eg ikkje høyrer frå Dykk, vil eg vurdere å sende saka over til Bustadtvistnemnda.


Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.