Forside > Klagebrev > Oppdragstiden er utløpt men megleren fortsetter sitt arbeid

KLAGEBREV TIL SELGER

Oppdragstiden er utløpt men megleren fortsetter sitt arbeid

Oppdragstiden er utløpt, men megleren fortsetter sitt arbeid

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på eiendomsmeglertjeneste

Viser til inngåtte avtale med Dem om salg av min bolig og oppdragsavtalen datert den
. I henhold til avtale skulle oppdraget løpe i
måneder. Min bolig ble ikke solgt, og oppdraget ble ikke fornyet med Dem. Til tross for dette fortsetter De å jobbe med salget. Det er ikke inngått fornyet avtale om oppdraget med Dem, og jeg ber således om at arbeidet avsluttes. Jeg krever at vederlag som gjelder arbeid utført etter oppdragstidens utløp, frafalles. Jeg ber om å motta skriftlig bekreftelse på ovennevnte innen 14 dager. I motsatt fall vil saken bli oversendt Klagenemnda for eiendomsmeglertjenester.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.