Forside > Klagebrev > Prisavslag helt eller delvis bortfall av vederlag og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Prisavslag helt eller delvis bortfall av vederlag og erstatning

Prisavslag - helt eller delvis bortfall av vederlag, og erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på eiendomsmeglertjeneste

Viser til inngåtte avtale om salg av min bolig. I forbindelse med utførelse av dette oppdraget vil jeg klage på det jeg oppfatter som brudd på den inngåtte avtalen. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. På denne bakgrunn krever jeg et prisavslag på kr
,-. I tillegg krever jeg erstatning på kr
,- for det økonomiske tapet jeg har lidt som følge av avtalebruddet. Kopi av dokumentasjon følger vedlagt. Jeg ber om en tilbakemelding på om mitt krav aksepteres eller ikke innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen eller mottar et negativt svar, vil saken bli oversendt Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.