Forside > Klagebrev > Eigarskifteforsikring eg krev prisavslag

KLAGEBREV TIL SELGER

Eigarskifteforsikring eg krev prisavslag

Eg krev prisavslag - brev til eigarskifteforsikringsselskap

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på kjøp av eigedom

. Eg viser til kjøp av eigedom
frå
, samt avhendingslova § 4-12, og i samband med det vil eg reklamere.
Eg meiner at det er ein mangel ved eigedommen. Det grunngir eg slik:
. Eg har lagt ved dokumentasjon som stadfester mangelen.

På grunnlag av det som er nemnt ovanfor, krev eg eit prisavslag på kroner
. Dokumentasjonen på kostnadene er vedlagd. Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 30 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå Dykk innan fristen, eller eg får ei tilbakemelding som eg ikkje kan akseptere, vil eg vurdere å sende saka over til Finansklagenemnda (FinKN Eierskifte) for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.