Forside > Klagebrev > Overtaking eg krev å halde fast på kjøpet

KLAGEBREV TIL SELGER

Overtaking eg krev å halde fast på kjøpet

Overtaking: Eg krev å halde fast på kjøpet

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på forseinking ved kjøp av eigedom

. Eg viser til avtalen om å kjøpe den ovannemnde eigedommen og ønskjer med dette å reklamere. Slik eg ser det, er overleveringa av eigedommen forseinka. Det grunngir eg slik:
. Eg opplyser med dette om at eg krev å få gjennomført avtalen om å kjøpe eigedommen. Eg ber om at De tek stilling til det så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå Dykk innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.