Forside > Klagebrev > Krav frå leigar om tilbakebetaling av ulovleg innbetalt husleige

KLAGEBREV TIL SELGER

Krav frå leigar om tilbakebetaling av ulovleg innbetalt husleige

Krav frå leigar om tilbakebetaling av ulovleg innbetalt husleige

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav frå leigar om tilbakebetaling av ulovleg innbetalt husleige

Eg viser til at eg har betalt kr
særskilt for
. Etter husleigelova er det forbode å ta særskilt betalt for dette, og leigar kan alltid krevje tilbakebetalt slike særskilte innbetalingar. Det vises til husleigelova § 3-7.
Eg krev med dette dei særskilte innbetalingane tilbakebetalt. I tillegg kjem rente med kr
. Eg ber om at kr
innbetalast til min konto
innan 14 dagar frå dags dato.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.