Forside > Klagebrev > Leigaren sin protest mot ugyldig tidsbestemt avtale

KLAGEBREV TIL SELGER

Leigaren sin protest mot ugyldig tidsbestemt avtale

Leigaren sin protest mot ugyldig tidsbestemt avtale

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Protest mot ugyldig tidsbestemt avtale

Eg viser til leigeavtala vår vedr.
som er inngått for ein periode på
. Eg meiner denne tidsavgrensinga er ugyldig fordi det
. Det følgjer av husleigelova at ei ugyldig tidsavgrensing ikkje fører til at avtala blir ugyldig, men berre at tidsavgrensinga fell bort. Eg legg til grunn at den tidsbestemte leigeavtala vår er i strid med reglane i husleigelova, og reknar avtala for å være ei tidsubestemt avtale. Eg legg vidare til grunn ei 3 månaders oppseiingsfrist i tråd med husleigelova § 9-6.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.