Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


03. januar, 2017

Høringssvar: Forslag til endringer i kosttilskuddforskriften

Forbrukerrådet er i utgangspunktet positiv til at man har ulike maksimumsgrenser for angitte aldersgrupper. Utfordringen med en slik tilnærming er imidlertid at dette kan øke antallet personer som får i seg feil dosering. Her vil det derfor være viktig med god informasjon, og det må stilles strenge krav til merking.

Arkiv høringer