Forbrukerkonferansen 2023


Forbrukerrådet inviterer til konferanse om påvirkning, betalingsproblemer, kommersialisering av barns hverdag og selskapers ansvar.

Tirsdag 26. september 08.30-14.15,
Røde Kors konferansesenter,
Hausmannsgate 5, Oslo

Om konferansen

I år retter vi søkelyset mot hvordan forbrukere påvirkes og kommer i sårbare situasjoner. Vi ser særlig på betalingsproblemer som følge av dyre tider og hvordan barn og unge påvirkes kommersielt på nett, både når det gjelder tidsbruk og kjøpepress.

Vi har med oss forskere, politikere, bransjerepresentanter og ledende representanter for organisasjonslivet, som deler sin kunnskap og sine meninger. Konferansen retter seg mot forbrukerpolitiske aktører, politikere og myndigheter.

08:30

Kaffe og lett servering

09:00

Forbrukersårbarhet

Forbrukerminister Kjersti Toppe, Senterpartiet

Monique Goyens, direktør for den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC

Helge Thorbjørnsen, professor i markedsføring, NHH Norges Handelshøyskole

Foredragsholder.Foto Portrettbilde av Monique Goyens.Foto Helge Thorbjørnsen.Foto
10:00

Pause

10:15

Hva er omfanget av betalingsproblemer – og må noe gjøres?

Christian Poppe, forsker 2, SIFO, Oslo MET

Alexander Dey, namsfogd Oslo, Asker og Bærum

Andreas Sjalg Unneland, stortingsrepresentant for SV

Marianne Marthinsen, direktør strategi, innsikt og analyse, Finans Norge

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet

Christian Poppe.Foto Alexander Dey.Foto Andreas Sjalg Unneland.Foto Marianne Martinsen.Foto Heidi Nordby Lunde.Foto Inger Lise Blyverket.Foto
11:15

Lunsj

12:00

Kampen om barns oppmerksomhet, penger og privatliv

Maja Lunde, forfatter og medieviter

Thomas Iversen, forbrukerjurist, Forbrukerrådet

Maja Enerhaug Egge, leder i Press Redd Barnas Ungdom

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

Majaa Lunde.Foto Thomas Iversen.Foto Maja Egge.Foto Mari Velsand.Foto
13:00

Pause og bursdagskake – Forbrukerrådet 70 år!

13:15

Bedrifters ansvar

Baronesse Beeban Kidron OBE, grunnlegger av barnerettighetsorganisasjonen 5Rights Foundation, medlem av House of Lords og filmregissør.

Bernt Gudmund Apeland, administrerende direktør Virke

Inger Lise Blyverket, direktør Forbrukerrådet

Bernt Gudmund Apeland.Foto Inger Lise Blyverket.Foto Baronesse Beeban Kidron.foto
14:15

Ferdig

Konferansier: Svein Tore Bergestuen