Sjekkliste før bilen skal på verksted

Det lønner seg ofte å sjekke flere verksteder. En skriftlig avtale om hva som skal gjøres, forhindrer også ofte konflikter i ettertid.

Innhent pristilbud fra flere

Du kan spare mye på å hente inn pristilbud fra flere verksteder. En god tommelfingerregel er at du sender ut en skriftlig prisforespørsel til minst tre verksteder. Det bør du gjøre for all service, EU-kontroll, og hvis det har oppstått en skade.

Undersøk verkstedets kompetanse

Undersøk hvilken kompetanse verkstedet har på din bil, hvor lang tid arbeidet tar, og når arbeidet kan påbegynnes. Sjekk også om verkstedet er godkjent av Statens vegvesen.

Få en skriftlig beskrivelse av hva som skal utføres

Det er alltid en fordel om det på forhånd er gitt en skriftlig beskrivelse av hva som skal utføres i form av et pristilbud eller et prisoverslag, for på den måten å unngå konflikter i ettertid. Dersom arbeid utføres på grunnlag av muntlige avtaler, kan det gjerne gi grobunn for uenighet i ettertid, og det vil være vanskelig for deg som forbruker å kunne dokumentere hva som er avtalt.

Avtal på forhånd hvordan prisen skal beregnes, og når den skal betales

Prisen kan enten være en fast pris, eller et prisoverslag.

Fast pris

Hvis dere har avtalt en fast pris for arbeidet, er denne bindende for partene. Vi vil råde deg og verkstedet til å lage et skriftlig pristilbud for i størst mulig grad å unngå konflikt om prisen under eller etter arbeidet.

Prisoverslag

Hvis verkstedet har gitt et prisoverslag, skal ikke prisen overstige det oppgitte beløp vesentlig, og i hvert fall ikke mer enn 15 prosent.

Dette gjelder ikke hvis dere uttrykkelig har avtalt en annen prisgrense, eller verkstedet har rett på pristillegg for tilleggsarbeid som er avtalt med deg.

Hvis betalingstidspunktet ikke er uttrykkelig avtalt, skal du betale når verkstedet krever det etter at reparasjonen er utført. Det beste er å avtale med verkstedet at betaling skal skje når arbeidet er ferdig. Du bør ikke akseptere krav om forskuddsbetaling.

Det er ikke krav om bruk av merkeverksted

For den som er redd for at garantien ryker hvis du ikke bruker merkeverkstedet, er det ikke lenger et lovlig krav i en garantiavtale. Det er samme krav til faglig arbeid om du bruker merkeverkstedet, eller det lokale verkstedet nede i veien. På den annen side må du forsikre deg om at det nye verkstedet følger vedlikeholdskravene i garantien.