Forside > Bolig > Kjøp og salg av bolig > Sjekkliste før du velger takstmann
Du kan selv velge takstmann. Spør om SETA-sertifisering, og pass på at takstmannen er skolert i boligtaksering og tilstandsanalyse.

Velg rett takstmann

Du kan selv velge takstmann. Spør om takstmannen har SETA-sertifisering, og pass på at takstmannen er skolert på boligtaksering og tilstandsanalyse for bolig.

Bestem deg for hvilken takstrapport du ønsker

I forbindelse med boligsalg er det to ulike rapporter som takstmannen kan utarbeide. Det er viktig å være oppmerksom på at siktemålene med disse er ulike, og at du kan ha ulike forventninger til rapportene.

1. Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst er en enkel gjennomgang av boligen der hovedformålet er å finne verdien til boligen. Den inneholder også en beskrivelse av boligen, men takstmannen har ikke gjort grundige undersøkelser av tilstanden til boligen. Boligen kan således ha feil som ikke er påpekt i rapporten.

2. Teknisk tilstandsrapport

Teknisk tilstandsrapport er en grundigere gjennomgang av boligen med tanke på å avdekke boligens tekniske tilstand. Rapporten bør følge standarden  med navnet Norsk Standard 3600.

Rapporten utarbeides etter at takstmannen har gjennomgått boligen etter en detaljert sjekkliste, samt at boligeier har fylt ut et egenerklæringsskjema. Teknisk tilstandsrapport kan også inneholde takstmannens vurdering av boligens verdi.

Forbrukerrådet anbefaler teknisk tilstandsrapport i alle boligsalg. Rapporten gir trygghet for både selger og kjøper.

Sjekk at avtalen inneholder det den skal

Sørg for at du inngår en skriftlig avtale med takstmannen om takstoppdraget. Avtalen bør minst inneholde

  • hvilken type rapport som skal utarbeides
  • prisen for oppdraget
  • tidspunkt for gjennomføring