Sjekkliste før du velger bygningssakkyndig

Du kan selv velge bygningssakkyndig.

Velg rett bygningssakkyndig

Du kan selv velge bygningssakkyndig. Vi anbefaler at du bruker en sertifisert takstmann, og pass på at bygningssakkyndig er skolert i forskriften til ny avhendingslov med forskrift fra 1. januar 2022.  

Den viktige tilstandsrapporten

En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt skader eller avvik som den bygningssakkyndige har funnet ved sin undersøkelse.

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan det var vanlig å bygge og de reglene som gjaldt da boligen ble oppført. Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje og forringelse etter normal bruk, vil sjelden være noe du som kjøper kan klage på. 

Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om tilstandsrapport. Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige trapper. Som selger kan du be om at disse vurderes av den bygningssakkyndige og tas med i tilstandsrapporten. Slik får du formidlet relevant informasjon til kjøper på en trygg måte. Det gir deg som selger lavere risiko for å motta klage og krav fra kjøper. 

Sjekk at avtalen inneholder det den skal

Sørg for at du inngår en skriftlig avtale med bygningssakkyndig om tilstandsrapporten. Avtalen bør minst inneholde

  • at rapporten er i henhold til ny avhendingslov med forskrift av 1. januar 2022
  • prisen for oppdraget
  • tidspunkt for gjennomføring av befarig og levering av rapporten