Har strømmen skadet elektronisk utstyr?

Dine rettigheter når strømmen forårsaker skader i hjemmet ditt.

Hva kan jeg kreve når strømmen skader elektronisk utstyr?

Feil i strømnettet kan føre til at du får ødelagt elektronisk utstyr i hjemmet, eller påføres andre skader. Slike feil kan for eksempel være spenningsvariasjoner.

Opplever du at feil i nettet gir skader på ditt utstyr, må du ta kontakt med nettselskapet. Lag en oversikt over hva som er ødelagt, og frem et krav til nettselskapet. 

Hvem er ansvarlig for skaden?

Dersom feilen skyldes forhold som ligger innenfor nettselskapets kontroll, og er noe selskapet med rimelighet kan forutse, vil nettselskapet være erstatningsansvarlig for økonomiske tap feilen forårsaker.

Hvis skadene skyldes forhold på din side, vil du ikke ha krav på erstatning fra nettselskapet.

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Klag til nettselskapet

Klag til nettselskapet ditt hvis du opplever at strømmen skader elektronisk utstyr. Bruk gjerne Forbrukerrådets klagebrev.

2. Klag til Elklagenemnda

Hvis du har klaget til nettselskapet, og dere ikke blir enige, kan du ta saken til Elklagenemnda.

Elklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet. Nemnda behandler forbrukerklager på nettselskap og kraftleverandører.