Elektriske sykler

Hvis du skal kjøpe og bruke en elsykkel, er det viktig å passe på at den er lovlig. Du har sterke rettigheter dersom elsykkelen ikke fungerer som den skal.

Hvilke sykler gjelder reglene for?

Elsykler finnes i flere varianter, og alle defineres som sykkel i lovverket. Eksempler på sykler med elektrisk hjelpemotor er:

  • Tradisjonell sykkel
  • Lastesykkel
  • Trehjulssykkel
  • Tandemsykkel

Listen er ikke uttømmende, og andre sykkeltyper kan også omfattes.

Krav til elsykler

Lovlighet

For at en elsykkel skal være lovlig etter sykkelforskriften må den:

  • kun gi motorkraft når du bruker pedalene (unntatt i trillemodus)
  • kutte motorkraften når en hastighet på 25 km/t er nådd
  • ha en nominell motoreffekt på maksimalt 250 watt

Elsykkelen kan ha en trillefunksjon som driver sykkelen frem med kun motordrift dersom du dytter den. Denne funksjonen skal ha en hastighetssperre på 6 km/t.

Tandemsykler, trehjulssykler eller sykler levert av NAV kan ha en nominell motoreffekt på maksimalt 500 watt.

Du kan lese mer på Vegvesenets hjemmesider.

Er du i tvil om hvilke funksjoner elsykkelen din har, kan du spørre selger. Husk å ta en prøvetur før du bestemmer deg.

Ulovlige kjøretøy

Sykkelen er ulovlig hvis den er:

  • utstyrt med en hjelpemotor med høyere nominell motoreffekt enn 250 watt,
  • har fremdrift kun ved motorkraft også over 6 km/t (tommelgass, vrider ol.) eller er
  • innrettet slik at hjelpemotoren gir kraft også ved hastigheter over 25 km/t er sykkelen etter loven klassifisert som en moped. For et kjøretøy som er klassifisert som moped, gjelder egne regler for sikkerhet og bruk, for eksempel krav om registering, forsikring, førerkort og hjelm.

Brudd på disse reglene kan føre til inndragning av førerkort, bot eller fengselsstraff. Hvis du skader deg selv eller andre med et uregistrert kjøretøy, gjelder normalt ikke forsikringen din. Slike skader kan få stor økonomisk betydning for deg.

Et uregistrert og ulovlig kjøretøy er ulovlig å bruke hvor som helst. Hvor som helst inkluderer vei og fortau, men også stier, skiløyper og stuegulvet.

Forbrukerrådet fraråder sterkt å kjøpe eller bruke en ulovlig elsykkel.

Hva skal jeg gjøre om sykkelen har en feil?

Elsykler har en klagefrist på fem år. Drivverk, motor og slitasjedeler må vedlikeholdes i henhold til brukermanual.  Dersom kjøretøyet slutter å fungere, på tross av normalt vedlikehold, kan du klage til selger.

Selger er da forpliktet til å undersøke produktet og tilby kostnadsfri reparasjon av feilen, eventuelt nytt produkt. Dersom samme feil dukker opp for tredje gang, har du krav på pengene tilbake.

Hvis selgeren avviser klagen din og du er uenig i avvisningen, eller du ikke får svar innen svarfristen du har satt, kan du ta saken til Forbrukertilsynet for mekling.