Forside > Varer og tjenester > Gravferdstjenester

Gravferdstjenester


Kostnadene ved en gravferd kan variere mye.
Sjekk flere byråer og hva du kan gjøre selv.

Sjekk tilbud fra flere byråer

Check
Nei

Det er mye som må ordnes i forbindelse med et dødsfall. Kostnadene ved en gravferd varierer sterkt fra sted til sted og fra byrå til byrå, og prisen kan bli høy.

Vær oppmerksom på at det kan være mange tusen kroner å spare ved å forhøre seg med to-tre byråer før man bestemmer hvilket man ønsker å benytte.

Vurder om du vil gjøre noe selv

Check
Nei

Det er ikke uvanlig at man ender opp med å betale mange titalls tusen kroner for tjenester knyttet til begravelsen. Det kan derfor lønne seg å gjøre en del av jobben selv.

Du kan selv melde fra om dødsfallet. Det er også mulig å ordne det praktiske rundt gravferden, slik som annonsering, valg av kiste, bårekjøring, pynting og lignende.

Sjekk om du kan få gravferdsstønad fra NAV

Check
Nei

Du kan søke om gravferdsstønad fra NAV. Stønaden er behovsprøvd og kan gis når den avdøde var medlem av folketrygden.

Gravferdsbyråene er pålagt å gi prisopplysninger

Svar
Nei

Begravelsesbyråenes kunder er ofte i en vanskelig livssituasjon, og det kan oppleves som vanskelig aktivt å søke informasjon om priser. Begravelsesbyråene kan på sin side ut fra diskresjons- og høflighetshensyn velge å være tilbakeholdne med å informere om hva tjenestene koster.

Med bakgrunn i dette er gravferdsbyråene pålagt å gi opplysninger om pris når du henvender deg eller ved konsultasjon med pårørende. Denne informasjonen skal også være tilgjengelig på byråenes nettsider.

Byrået skal oppgi minimums- og maksimumspriser for nærmere spesifiserte tjenester som er nødvendige for at gravferden gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Slik klager du på gravferdstjenester

Svar
Nei

1. Klag på begravelsesbyrået

Hvis du er misfornøyd med leveransen fra begravelsesbyrået, bør du du klage til byrået så snart som mulig. Benytt gjerne Forbrukerrådets ferdige klagebrev.

Klagebrev til begravelsesbyrået

 

2. Ta saken til Forbrukerrådet

Dersom dere ikke kommer til enighet, kan du ta saken til Forbrukerrådet.

Ta saken til mekling hos Forbrukerrådet