Møbler


Går sofaen eller sengen i stykker, kan du klage i inntil fem år
på feil som skyldes dårlig kvalitet ved produktet.

Hvor lenge etter kjøpet kan jeg klage?

Spørsmål
Nei

Klagefristen er to eller fem år

  • Du kan klage i to eller fem år hvis du har kjøpt noe av en profesjonell selger (forbrukerkjøpsloven). Hvor lenge du kan klage, avhenger av hvor lenge tingen er ment å vare ved vanlig bruk. Sofa er et eksempel på en vare med fem års klagefrist.
  • Du har to års klagefrist når du kjøper noe fra en privatperson (kjøpsloven).

  Les mer om hva du kan kreve når noe er feil.

Hva skal til for at jeg har grunn til å klage?

Spørsmål
Nei

Selgers ansvar

Hvis årsaken til feilen er en fabrikasjonsfeil, eller du ikke har fått det du har betalt for, skal selgeren ordne opp. Alt skal være som selgeren har sagt gjennom annonsering, i butikken og andre steder, og du skal ha fått all viktig informasjon.

Ditt ansvar

Hvis du kjente til feilen, eller den skyldes noe du har gjort eller et uhell, må du ta regningen selv. Du kan eventuelt sjekke om du har en forsikring du kan benytte.

Eksempler på når det kan være grunnlag for å klage

Svar
Nei

Møbelet falmer eller endrer utseende

Du har grunnlag for å klage hvis møbelet falmer eller endrer utseende kort tid etter at det er kjøpt. Hvis stoffet endrer utseende etter å ha stått i sollys over tid, eller på grunn av normal slitasje, er det vanskeligere å nå frem med en klage.

Leveres med feil farge

Hvis sofaen ved levering viser seg å ha en annen farge eller mønster enn det som ble avtalt, kan du kreve å få levert en ny sofa.

Polstringen faller sammen

En viss fordypning i polstringen i en stol eller sofa er naturlig, men hvis dette skjer raskt, og at fordypningen blir så stor at det ødelegger utseendet eller sittekomforten, har du grunn til å klage.

Kan jeg kreve låneprodukt?

Spørsmål
Nei

Når reparasjonen tar mer enn en uke

Noen ting er vanskelig å unnvære. Du har krav på å få låne en erstatning av butikken, hvis det ikke blir urimelig dyrt for butikken målt opp mot hvilken nytte du har av tingen. Tingen behøver ikke å være lik din, men skal kunne brukes på omtrent samme måte. Du kan be om det fra første dag, og har krav på det hvis det er klart at reparasjonen tar mer enn en uke. En annen løsning kan være at du beholder det mangelfulle møbelet inntil du får et nytt uten feil eller mangler.

Hva kan jeg kreve hvis møblene ikke blir levert som avtalt?

Spørsmål
Nei

Rettighetene dine ved forsinkelse avhenger av hva som ble avtalt da du inngikk avtalen.

Når det er avtalt leveringsdato

Hvis ikke møbelet blir levert på avtalt tid, kan du gi selgeren en ny, rimelig frist. Dersom selger heller ikke greier å levere innen den nye fristen, kan du heve kjøpet.

Når det ikke er avtalt leveringsdato

Hvis det ikke ble avtalt tid for levering, har leverandøren en frist på 30 dager fra kjøpet ble inngått. Hvis møbelet ikke blir levert, kan du sette en ny, rimelig frist. Blir ikke denne overholdt, kan du avbestille møbelet. Hvis du har avtalt en leveringsdato fordi for eksempel sofaen skulle brukes til en bestemt anledning, kan du heve avtalen hvis den ikke blir levert som avtalt.

Kan jeg angre på kjøpet?

Spørsmål
Nei

Kun angrerett på varer kjøpt på nett og utenfor butikk

Du har kun angrerett når du handler utenfor fast utsalgssted, slik som internett og dørsalg. Når du handler i ordinære butikker, er du prisgitt butikkens egne bytteregler. OBS! Samtidig lar mange butikker deg få bytte eller returnere varen innen en viss tid hvis du ikke er fornøyd. Dette er ingen lovbestemt rett, men god service fra butikken. Les mer om om angre- og bytterett

Kan jeg avbestille når jeg har kjøpt møbler i butikken?

Spørsmål
Nei

Kun angrerett på varer kjøpt på nett og utenfor butikk

Når du ikke har angrerett, har du likevel rett til å avbestille møbelkjøpet før møblene er levert. Du kommer imidlertid i erstatningsansvar overfor butikken, og dette erstatningsansvaret kan ofte bli stort. Avbestilling er derfor en dårlig løsning, og man bør unngå å sette seg i en situasjon hvor dette blir nødvendig.

Dersom det er avtalt et avbestillingsgebyr, vil dette være størrelsen på erstatningen som skal betales ved avbestilling.

Hvordan går jeg frem for å klage?

Spørsmål
Nei

1. Klag til selger

Hvis du er misfornøyd med kjøpet og ønsker å klage, må du først klage til selger. Benytt gjerne Forbrukerrådets ferdige klagebrev. Klagebrev til selger

2. Klag til Forbrukerrådet

Hvis selgeren avviser klagen din og du er uenig i avvisningen, eller du ikke får svar innen svarfristen du har satt, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet. Klag til Forbrukerrådet