Privatskole


Tips om hva du bør tenke på før du velger studium, og hvordan
du går frem for å klage hvis du er misfornøyd.

Sjekk at du velger riktig studium

Check
Nei

Når du velger studium, er det en rekke forhold du bør ha avklart. Betyr tittelen du får noe? Får du studiepoeng for utdanningen? Og kan du bygge videre på utdanningen andre steder?

Ta gjerne også en sjekk av

  • hvor mye undervisning du får
  • hvilken type undervisning som tilbys
  • hvor mange undervisningstimer det er lagt opp til
  • hvordan det er med oppfølging og rådgivning
  • hvordan muligheten er for lærlingplasser

Sjekk om skolen er akkreditert

Check
Nei

Mange privateide undervisningstilbud er akkreditert, det vil si godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Akkrediteringen viser at et nøytralt organ har kontrollert blant annet undervisningsplaner og vedtekter. Dette kan gi deg en god indikasjon på hvilket tilbud du får som elev.

Sjekk skolens stabilitet

Check
Nei

Skolens stabilitet henger også ofte sammen med hvor lenge den har eksistert, hvordan økonomien er, og om skolen mottar offentlig støtte. En sjekk i Brønnøysundregistrene kan ofte gi en god pekepinn.

Sjekk skolens avbestillingsregler

Check
Nei

Hvis utdanningsløpet ikke lar seg gjennomføre som planlagt, er det viktig å ha en avtale man kan tre ut av, og som gir deg skolepengene tilbake.

Hvilke avbestillingsregler som gjelder, skal komme klart frem før avtalen inngås. Det skal også fremgå hvor mye skoletilbudet koster, hvilke ekstrautgifter du kan regne med, og om det er gebyrer ved å takke ja for så å ombestemme seg.

Forbrukerombudet anbefaler i sin veileder for privatskolers kontraktsvilkår at avbestilling før skolestart utløser et administrasjonsgebyr fra 1000 til 3000 kroner, mens oppsigelse etter skolestart maks skal medføre betaling av skolepenger inneværende semester. Hvis du rammes av sykdom, ulykke eller liknende, anbefaler Forbrukerombudet at man skal kunne løses fra kontrakten og kun betale for mottatt undervisning.

Slik klager du på dårlig undervisning

Svar
Nei

1. Klag til skolen

Hvis du er misfornøyd med skoletilbudet, bør du ta dette opp med læreren eller skolens administrasjon så snart som mulig.

Før en logg over det du er misfornøyd med – for eksempel mangel på undervisning og mangel på eller ikke tilgang til læremateriell, praksisplasser eller veiledning. Registrer også når og med hvem du tok opp problemet.

Dersom du fremdeles er misfornøyd etter å ha tatt opp saken med skolen, bør du klage skriftlig. Benytt gjerne et av Forbrukerrådets ferdige klagebrev.

Klagebrev til skolen

 

2. Ta saken til Forbrukerrådet

Hvis du ikke når fram med klagen til skolen, kan du ta saken til Forbrukerrådet.

Ta saken til mekling hos Forbrukerrådet