Tannlege

Slik går du frem hvis du ikke er fornøyd med behandling.

Før du legger deg i tannlegestolen

  • Be om pristilbud fra flere tannleger før du bestiller timen.
  • Tannlegen plikter å oppgi priser på sin hjemmeside.
  • Ved endring i tilbudt totalpris skal tannlegen opplyse om dette før behandling igangsettes.
  • Tannlegen skal uoppfordret gi deg skriftlig pristilbud dersom totalpris for behandlingen overstiger kr 5 000.

Sammenligningstjenesten «Hvakostertannlegen.no» er midlertidig nedlagt, og Forbrukerrådet kan dessverre ikke lenger veilede deg til å finne rett tannlege.

Refusjon og betaling for behandling

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til Helsenorge.

Misfornøyd med tannbehandlingen?

Er du misfornøyd med tannbehandlingen er det flere steder du kan henvende deg for å klage. Dette gjelder uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling.

Først bør du ta opp problemet med tannlegen eller tannpleieren du fikk behandling av. Har du vært hos en offentlig klinikk kan du klage til fylkestannlegen uten å gå gjennom tannlegen. Hvis dette ikke løser saken, kan du klage videre.

Klage på feil og skader

Hvis du er misfornøyd med behandlingen og ikke kommer til enighet med tannlegen, kan du benytte Tannlegeforeningens klageordning. Se klagenemnden for ditt fylke. OBS! Klageordningen gjelder kun hvis tannlegen er medlem av Den norske tannlegeforening. 

Klagenemnden besvarer forespørsler og behandler klager på den faglige utførelsen av behandlingen. Hvis du får medhold kan du oppnå at tannlegen blir bedt om å gjøre behandlingen på nytt, eller tilbakebetale det du har betalt for behandlingen. Klagenemnda tar ikke stilling til krav om erstatning.

Har du fått tapt penger eller utgifter som følge av en skade etter behandling, kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). For at du skal få erstatning må skaden skyldes svikt i behandlingen, ha ført til et økonomisk tap og ikke være for gammel. Svikt i behandlingen kan for eksempel være at en tannbro knekker. NPE behandler ikke saker der du har fått behandling i utlandet.

Klage på prisen

Det stilles en rekke krav til prisopplysninger som tannlegen eller tannpleieren gir. Hvis du ber om et pristilbud, har de plikt til å gi deg det. Hvis totalprisen overstiger 5000 kroner skal de, uten at du spør om det, gi et skriftlig tilbud med totalpris før behandlingen starter. De må også ha en prisliste eller prisoppslag på klinikken. Har de en hjemmeside, skal oppdatert prisliste også legges ut der.

Bryter tannlegen eller tannpleieren noen av disse pliktene, kan du kontakte Forbrukertilsynet. De vil vurdere om kravene til prisopplysninger er etter reglene.

Har tannlegen tatt mer betalt enn hva som var avtalt, må du ta saken til forliksrådet. Da kan det ofte være behov for advokatbistand.

Klage på andre forhold

Hvis du ikke mottar helsetjenester du har krav på, kan du klage til Statens helsetilsyn.

Hvis du vil klage på tannlegens oppførsel, kan du rette klagen til Helsetilsynet og NTFs etikkråd.

Trenger du hjelp til å klage?

Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg hvis du lurer på hvilke rettigheter du har som pasient. De kan møte helsepersonell sammen med deg og de kan også hjelpe deg med å skrive klage om du trenger det.