Kommunene fortsatt bør kontrollere at standardkravene er oppfylt i forbindelse med seksjonering. Opprettholdelse av standardkravene det skapes et marked for boliger som ikke fyller de minimumskrav til standard som de fleste boligkjøpere forventer.