Forbrukerrådet deler utvalgets synspunkt om utvidelse av rettsrådsmonopolet, og er i hovedsak positiv til at adgangen til å yte rettslig bistand utvides. Forbrukerrådet har imidlertid bekymringer knyttet til forbrukers mulighet for å orientere seg i et slikt marked.