En viktig årsak til utfordringer med barns skjermbruk er teknologiselskapenes forretningsmodell der det gjelder å holde lengst mulig på brukernes oppmerksomhet for å kunne vise reklame og/ eller samle inn opplysninger for å målrette budskap og reklame.