Forside > Klagebrev > Retting av mangel og avslag i leien

KLAGEBREV TIL SELGER

Retting av mangel og avslag i leien

Retting av mangel og avslag i leien

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon vedrørende leie av bolig

. Viser til ovennevnte avtale, og fremsetter følgende reklamasjon. Etter min mening er boligen mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. På grunnlag av ovennevnte krever jeg at De utbedrer mangelen så snart som mulig, og uten kostnad for meg, jf. husleieloven § 2-10. Jeg ber om at De tar kontakt med meg snarest for å avtale gjennomføring. Jeg varsler samtidig om at jeg vil kreve avslag i leien for tiden fram til mangelen blir utbedret, jf. husleieloven § 2-11. Etter min vurdering utgjør mangelen et avvik fra det avtalte eller det man må kunne forvente av boligen, slik at jeg har krav på et avslag i leien tilsvarende kr
. Jeg ber om at De tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at De gir en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil jeg vurdere å foreta retting selv og kreve Dem for utgiftene. Alternativt vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.