Forside > Klagebrev > Utleiers krav om indeksregulering

KLAGEBREV TIL SELGER

Utleiers krav om indeksregulering

Utleiers krav om indeksregulering

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Utleiers krav om indeksregulering

De gis med dette melding om at husleien fra og med
vil bli økt i samsvar med konsumprisindeksen, jf. husleieloven § 4-2, fra kr
til kr
.
Dette tilsvarer en økning i husleien på
prosent fra siste leiefastsettelse.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.