Forside > Klagebrev > Eg meiner at bilen ikkje var i samsvar med avtalen og krev erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Eg meiner at bilen ikkje var i samsvar med avtalen og krev erstatning

Eg meiner at bilen ikkje var i samsvar med avtalen, og krev erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i samband med leige av bil

Eg viser til den inngåtte leigeavtalen
. Eg vil med dette gjere merksam på at eg kjem til å krevje erstatning for faktiske utgifter eg har hatt i samband med leigeforholdet. Grunnen til det er:
. Derfor krev eg å få tilbakebetalt kr
,- så snart som råd er, og seinast innan 14 dagar. Kopi av dokumentasjon på erstatningskravet er lagd ved.

Dersom kravet mitt ikkje blir akseptert, ber eg om ei skriftleg grunngitt tilbakemelding innan 14 dagar. Dersom kravet blir avvist eller eg ikkje høyrer frå dykk, kjem eg til å sende saka over til
.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.