Forside > Klagebrev > Utleigar sitt krav på depositum frå leigar

KLAGEBREV TIL SELGER

Utleigar sitt krav på depositum frå leigar

Utleigar sitt krav på depositum frå leigar

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Utleigar sitt krav på depositum frå leigar

Eg viser til husleigelova § 3-5 og ber med dette om at du skriftleg samtykkjer i at det blir utbetalt kr
frå depositumskontoen til min konto
. Grunngjevinga for kravet mitt er
. Dersom du er einig i dette, kan samtykke gis ved å underteikne, datere og returnere dette brevet.

Eg ber om tilbakemelding innan 14 dagar.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.