Merke

Fairtrade

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som styrker bønder og arbeidere i fattige land gjennom rettferdig handel. Fairtrade-standardene bedrer arbeidsforhold og handelsbetingelser, og gjør det mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.

Gjennom krav til minimumspris og høyere råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre levevilkår for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika, som styrer selv 50% av Fairtrade systemet.
Det finnes Fairtrade-standarder for over 300 ulike råvarer, blant dem kaffe, te, blomster, bomull, kakao, frukt, sukker og nøtter, for å nevne noen klassifiserte av DFØ som høyrisikovarer.

Hvem godkjenner?

Den uavhengige sertifiseringsorganisasjonen FLOCERT kontrollerer at Fairtrade-standardene overholdes og at pengestrømmene går til de skal gjennom verdikjeden, fra produksjonen og helt frem til produktet er ferdig pakket for salg. Fairtrade og FLOCERT operer også uavhengig av og er ikke eid av multinasjonale selskaper.

FLOCERT har siden 2007 vært ISO 17065-akkreditert, noe som betyr at de oppfyller den internasjonale standardorganisasjonens krav til uavhengige og kompetente sosiale sertifiseringer.

Hvem står bak?

Fairtrade International eier merkeordningen. Fairtrade International er en internasjonal, ideell organisasjon. Generalforsamlingen til Fairtrade International er todelt og består 50% av representanter for Fairtrade-organisasjonene i ca. 30+ markeder, og 50% av de tre interesseorganisasjonene til sertifiserte bondekooperativer og plantasjer i hhv. Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Åpenhet og kostnader:

Fairtrade er den eneste sertifiseringen som stiller konkrete krav til betalingen bønder og plantasjer får for råvarene de dyrker. Det er fastsatt en minimumspris per kilo/liter/stilk/etc. for de aller fleste av de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for. Fairtrade-minimumsprisen kan forstås som et sikkerhetsnett og skal dekke de gjennomsnittlige produksjonskostnadene for bærekraftig produksjon. Ofte betales en høyere pris enn minimumsprisen, men når markedspris er høyere en minimumspris, så er den prisen som gjelder og minimumspris følger med.

Merkevarer som kjøper Fairtrade-sertifiserte råvarer og merker det ferdige produktet med Fairtrade-merket, betaler en volumbasert lisensavgift til den nasjonale Fairtrade-organisasjonen i landet de hører hjemme i. Ca. 30 % av lisensavgiftene går til Fairtrades internasjonale arbeid med oppfølging av bondekooperativer og plantasjer, samt til arbeid med utvikling av Fairtrade-standarder og øvrig. Ca. 70 % av lisensavgiftene går til den nasjonale Fairtrade-organisasjonens arbeid med å fremme Fairtrade og Fairtrade-merkede produkter i markedet.

Standardene for bruken av merket finner du på Fairtrades nettsider.