Merke

EU-ecolabel

EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket.

Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. I Norge finner du EUs Ecolabel på blant annet maling, sko, klær og enkelte vaskemidler.

Hvem kontrollerer?

Stiftelsen Miljømerking kontrollerer og godkjenner bruk av EUs Ecolabel i Norge.

Hvem står bak?

Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen og omfatter også Norge. Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Åpenhet og kostnader:

Kriteriene for EUs Ecolabel finner du på EU-kommisjonens nettsider.

Ecolabel-logo.