Norges Astma- og Allergiforbunds (NAAF) merkeordning merker produkter som gir minimal risiko for helsemessige plager. Kriteriene er spesielt tilpasset for å unngå helseplager for personer med allergier, astma og andre overfølsomhetsreaksjoner.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en interesseorganisasjon som jobber for å bremse utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer.

Produktene NAAF anbefaler må være av interesse fra et helseperspektiv og en anbefaling er ment å være en hjelp til forbrukere som vil velge de produkter som gir minimale sjanser for helseplager. Anbefalte produkter finnes blant annet innen hudpleie/kosmetikk, vask/rengjøring, desinfeksjon, maling og andre byggevarer. Alle produktene blir vurdert på individuelt grunnlag.

Hvem kontrollerer?

Produktene vurderes av et eget oppnevnt produktvurderingsutvalg bestående av en tidligere overlege, en forsker og en sivilingeniør. Oppdatert informasjon om personene finnes på naaf.no

Hvem står bak?

Norges Astma- og Allergiforbund, en interesseorganisasjon som jobber for å bremse utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer.

Åpenhet og kostnader

Produsenter betaler for medgåtte timer i produktvurderingsprosessen. I tillegg kommer en fast årlig kostnad, og en viss prosentandel av netto omsetning.

NAAF-logo.