Merke

Asthma Allergy Nordic

Produktmerkeordningen Asthma Allergy Nordic (AAN) er et samarbeid mellom Norges Astma -og Allergiforbund, Astma och Allergiforbundet i Sverige og Astma-Allergi i Danmark. I Norge forvaltes merkeordningen av Norges Astma -og Allergiforbund (NAAF).

Asthma Allergy Nordic skal gi økt tilgjengelighet av produkter med minimal risiko for allergi og astma. Merkeordning gjør det lettere å velge helsevennlige produkter for personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet, samt alle andre som ønsker å forebygge. Produkter som er anbefalt av AAN har gjennomgått en grundig og faglig vurdering, og oppfyller kriterier som gjør produktet trygt og helsevennlig. AAN anbefaler produkter i kategorier som blant annet klesvask og rengjøring, hud- og kroppspleie, klesvask og rengjøring, hygieneprodukter, produkter til kjæledyr, samt dyner, puter og sengetøy.

Hvem kontrollerer?

Før et produkt kan bli anbefalt av AAN må produktet gjennom en streng og grundig vurdering. Søker må oppgi resept, inkludert innhold i produktet og råmaterialer, samt relevante produkttester. Produktene vurderes av et konsortium med utgangspunkt i forhåndsdefinerte kriterier utviklet av medlemsorganisasjonene i samarbeid med fagutvalg og eksperter.

Hvem står bak?

Norges Astma- og Allergiforbund, sammen med Astma och Allergiforbundet i Sverige og Astma-Allergi i Danmark utgjør alle de nasjonale pasientorganisasjonene som jobber for å bremse utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer.

Åpenhet og kostnader

Produsenter betaler for medgåtte timer i produktvurderingsprosessen og en gitt prosentandel av omsetning.

Les mer om Asthma Allergy Nordic

Les mer om Norges Astma- og Allergiforbund

Astma og allergiforbundet logo.Illustrasjon
Asthma og allergy nordic.Foto