Merke

Ø-merket

Ø-merket er det offisielle norske økologimerket og gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket.

Hvem godkjenner?

Debio er en ikke-statlig  medlemsorganisasjon som kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge, og at produkter som markedsføres med henvisning til den økologiske produksjonsmetoden, tilfredsstiller kravene i regelverket. Kontrollen omfatter alle virksomheter som produserer, bearbeider, lagrer og markedsfører økologiske produkter.

Hvem står bak?

Debio eier Ø-merket. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, men har delegert tilsynet til Debio. Debio utfører også kontroll og sertifisering for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, som bærekraftig fiske og fangst, økologiske juletrær og pyntegrønt, økologiske snittblomster og potteplanter til pynt og økologisk kosmetikk. I tillegg tilbyr Debio valørmerkene i gull, sølv og bronse for serveringsbedrifter og for matvarehandelen for å vise fram andel av økologiske varer.

Åpenhet og kostnader:

I Norge er økologisk matproduksjon regulert av Økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Detaljene i regelverket ligger i økologiforskriften, mens en sammenfatning av regelverket finnes i veilederen. For å kunne markedsføre økologiske produkter og bruke Ø-merket må man søke om godkjenning fra Debio. Alle virksomheter som er omfattet av kontrollordningen betaler årlige gebyr.

Les mer om Debio

Logo Debio ø-merke.Foto