Forbrukerrådets advokatordning

Publisert 9. oktober, 2015
Forbrukerrådet har en egen advokatbistandsordning som gjør det mulig å føre prinsipielle forbrukersaker for retten.

Ønsker du bistand fra advokatbistandsordningen?

Av ressursgrunner må vi prioritere de sakene som vi mener er av størst betydning for norske forbrukere. Vi har satt opp noen kriterier som må være oppfylt for at vi kan ta saken. Saken må

  • ha vært forsøkt løst gjennom mekling med motparten
  • om mulig ha vært behandlet av Forbrukerklageutvalget eller klagenemnd
  • i hovedsak gjelde forståelsen av regelverket, og ikke uenighet om tvistens faktum
  • gjelde rettsspørsmål av prinsipiell karakter

Forbrukerrådet vil kunne opptre som forbrukerens prosessfullmektig i domstolene, og vil kunne dekke hele eller deler av sakskostnadene. Også andre former for bistand kan vurderes.

For mer informasjon om advokatbistandsordningen, se våre retningslinjer.

Retningslinjer for Forbrukerrådets advokatbistand

 

Er du involvert i en sak som oppfyller kriteriene nevnt ovenfor? Send  en e-post med en oppsummering av saken din. Legg gjerne ved sakens mest sentrale dokumenter.Alle henvendelser vil normalt bli besvart innen 14 dager.

Send oss en e-post