Forbrukerrådet har undersøkt forbrukernes holdninger til søndagsåpne butikker i 2016 og 2017.

Søndagsåpne butikker ser ut til å være et spørsmål de fleste har en bestemt formening om, og det er et tydelig skille mellom oppfatninger blant unge og eldre. De yngre er mer liberale og positive, mens skepsisen øker med alderen, og de eldre har mer tradisjonelle holdninger til søndagsåpne butikker.

Kvinne handler i matbutikken. Foto.

Foto: Colourbox.com

Fokusgruppene i den kvalitative undersøkelsen fra 2017, viser at for ansatte i fulltidsjobb er søndagen en verdsatt fridag og hviledag med mulighet for å være sosial med familie og venner. For studenter og arbeidsledige er søndager en dag i uken som de øvrige seks andre dagene, og som de gjerne skulle benyttet til å jobbe og skaffe seg inntekt. Jobbsituasjon, alder og livsfase synes derfor i stor grad å påvirke hvilket syn man har på søndagsåpne butikker.

Rapport: Hva mener forbrukerne om søndagsåpne butikker

Spørreundersøkelse: Forbrukernes synspunkt på søndagsåpne butikker

 

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord.Foto
Gunstein Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker