Siste nytt

En milepæl i arbeidet for en tryggere bolighandel

20. juni, 2017

Stortinget behandler i dag en rekke forslag for å skape en tryggere bolighandel. Tiltakene er helt i tråd med forslag Forbrukerrådet har fremmet de siste årene.

Bolighandelen er preget av et uforholdsmessig høyt konfliktnivå. En undersøkelse Forbrukerrådet lanserte i mars i år, viste at 26 prosent av boligkjøperne mente de hadde grunn til å reklamere etter kjøpet, men at mange gav opp tidlig

– Vi håper et samlet storting stiller seg bak Kristelig Folkepartis forslag. Boligmarkedet er for viktig til at det kan overlates til markedsaktørene alene, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen.

Seks tiltak for tryggere bolighandel

– Forslagene er helt i tråd med Forbrukerrådets forslag de siste årene, og adresserer grunnleggende svakheter ved dagens bolighandel; det er for vanskelig å vite tilstanden på boligen man kjøper, samtidig som det kan være svært krevende å vinne frem med krav hvis noe viser seg å være galt, sier Thomas Bartholdsen.

Forslagene innebærer at regjeringen skal:

  1. Utrede en omlegging av forsikringsordningene i bolighandelen, der hovedprinsippet er at den som skal ha fordel av utbetalingen (boligkjøper), også er den som velger forsikringsselskap, forsikringens dekningsområder og vilkår ut over minimumsvilkår.
  2. Fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter.
  3. Vurdere incentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.
  4. Vurdere å innføre en autorisasjonsordning for takstmenn og sikre takstmannens uavhengighet, rolle og tillit i bolighandelen og ved reklamasjoner.
  5. Vurdere å gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering.
  6. Sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandel gjennom forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller ved å fremme forslag for Stortinget om endringer i avhendingsloven.

Motvillige meglere og forsikringsselskaper

Eiendomsmeglerbransjen og forsikringsselskapene i bolighandelen har tidligere motsatt seg flere av forslagene Stortinget nå skal behandle.

– Vi håper dette kan være en ny start i arbeidet for å få på plass et boligmarked som ivaretar forbrukerne bedre, sier Thomas Bartholdsen.

– Vi er overbevist om at økt kunnskap om den reelle tilstanden og bedre tid når man kjøper, både vil gi riktigere priser og forebygge konflikter.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel