Digital

Forbrukere stoler ikke på smarte produkter

15. mars, 2019

Tre av fire er bekymret for sikkerhet og personvern i smarte produkter. Forbrukerrådet mener det må komme på plass krav til IKT-sikkerhet for produkter som er koblet på nett. 

Press release in English

Stadig flere produkter kobles på nett og kommuniserer med hverandre. Dette gir opplagt mange muligheter. Belysning og temperatur kan justerer seg selv, biler tilpasser fart og rute etter trafikken, og kaffen kan være klar når du står opp.

Samtidig frykter mange at grunnleggende sikkerhet og personvern ikke blir ivaretatt. Tre av fire sier de er bekymret for at produktene kan bli hacket, eller at produktene bryter med personvernet. Nesten like mange frykter for virus, kvalitet og at produktene ikke fungerer sammen, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har fått gjennomført.

Inger Lise Blyverket.Foto

– Forbrukernes skepsis er dessverre ikke ubegrunnet. Det finnes et utall av eksempler på produkter med sikkerhetshull, som åpner for målrettede hackerangrep, svindel og identitetstyveri, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

– Det er et opplagt behov for at det stilles krav til sikkerheten i disse produktene. Manglende tillit vil også føre til at vi kvier oss for å ta i bruk og nyttiggjøre oss ny teknologi.

Ber myndigheter og bransje følge opp

I forbindelse med høringen til utredningen fra IKT-sikkerhetsutvalget, legger Forbrukerrådet frem en rekke forslag som kan bidra til tryggere produkter:

  • bindende minstekrav for IKT-sikkerhet
  • økt tilsyn av produkter på markedet
  • IKT-sikkerhet må bli en del av offentlige anskaffelser
  • oppfølging av varsler om sikkerhetsbrister
  • økt veiledning og samarbeid med bransjen.

– Utvalget har gjort et solid arbeid og viser at utfordringene er mange og komplekse. Vi forventer at myndigheter og bransje nå følger opp, sier Inger Lise Blyverket.

– Det er også viktig å ha med seg at manglende sikkerhet ikke bare er en forbrukerutfordring. Sikkerhetshull kan også true kritisk infrastruktur, for eksempel ved at noen tar kontroll over termostater i et stort område og overbelaster strømnettet.

EU viser vei

EU-kommisjonen la forrige måned frem et såkalt veikart for å se på muligheter for å få på plass tryggere, tilkoblede produkter. Forbrukerrådet ber norske myndigheter bidra aktivt i dette arbeidet.

– Dagens løsning med selvregulering og lite forpliktende tiltak, er opplagt utilstrekkelig. Vi håper nå regjeringen kjenner sin besøkelsestid og bidrar til at det kommer på plass regler som stiller tydelige krav til sikkerhet i tilkoblede produkter.

Rapport forbrukerholdninger tilkoblede produkter Høringssvar IKT-sikkerhetsutvalget
Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Hvordan beskytte dine tilkoblede produkter

  • Vurder om du trenger internettilkobling på produktet.

  • Les brukeromtaler og anmeldelser av produktet før du kjøper.

  • Ikke bruk standardpassord.

  • Se gjennom og juster personverninnstillingene.

  • Installer sikkerhetsoppdateringer når de er tilgjengelige.

Se flere råd på Nettvett.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel