Siste nytt

Foreldre er bekymret for maten kommunene serverer barna

25. juli, 2019

Mange foreldre er bekymret for kvaliteten på maten på skolefritidsordningen, og også barnehagematen vekker noe uro. Det viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet.

Størst er bekymringen blant foreldre med barn i skolefritidsordning (SFO og AKS). Der melder nesten halvparten bekymring i ulik grad. Blant dem med barn i barnehagen, er nesten hver tredje bekymret.

Bra mat gir liv, livskvalitet – og god samfunnsøkonomi

Forbrukerrådets fagdirektør understreker viktigheten av måltidene barna får servert her.

– Det er ikke bra nok når vi vet hva de små kroppene trenger til liv, lek og læring. Feil kosthold over tid kan påvirke barnas helse og utvikling. Da må vi kunne forvente at kommunene tar ansvaret sitt på alvor, og gir et sunt og variert mattilbud. Det er også god samfunnsøkonomi at vi unngår livsstilssykdommer.

De aller fleste norske barn går i barnehage. I løpet av årene de er der, setter de seg til bords 3000 ganger. Siden går de fleste på skolefritidsordning.

– Dette gir oss en god mulighet til å gi barna god næring der og da, men også til å fremelske gode matvaner for fremtiden. Det er særlig viktig for de barna som ikke har det med seg hjemmefra, avrunder Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Anne Kristin Vie og barn i barnehage.Foto

Anne Kristin Vie sammen med barnehagebarn som får gode stunder med å både lage og spise bra mat. Foto: John Trygve Tollefsen

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført i Norstats respondentpanel, som består av cirka 81 000 nordmenn som har tilgang til internett. Utvalget blir trukket tilfeldig og proporsjonalt i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall, og kvoteres på kjønn og fylke. Totalt ble det innhentet 2034 intervjuer. 

Resultatene er veiet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk.

Datainnsamlingen ble gjennomført som web-intervju i juni 2019.

Abonner på vårt nyhetsvarsel