Siste nytt

Fritt brukervalg: Store forskjeller mellom kommunene

8. februar, 2016

Flere norske kommuner tilbyr fritt brukervalg av hjemmetjenester. En undersøkelse gjort for Forbrukerrådet, viser at det er store forskjeller mellom kommunene på hvor godt de informerer om ordningen.

kommunetest_2016
– Mens noen kommuner er flinke til å informere og tilrettelegge overfor brukerne, er det i andre kommuner svært vanskelig å finne informasjon om ordningen, og hvordan man skal gå frem for å bytte tilbyder. Her har de dårlige kommunene mye å lære av de gode, sier fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Stadig flere kommuner tilbyr fritt brukervalg av hjemmetjenester. Fritt brukervalg innebærer at eldre og syke kan velge mellom kommunale og kommersielle tilbydere av hjemmetjenester. 21 kommuner i Norge tilbyr i dag fritt brukervalg av hjemmetjenester. Noen av disse tilbyr også fritt brukervalg innen hjemmesykepleie.

Forbrukerrådets oppfordringer til kommuner med fritt brukervalg:

1. Det skal finnes god, og lett tilgjengelig informasjon om ordningen. Dette inkluderer informasjon på nett, på papir, og at kommunens representanter er flinke til å informere brukerne i personlige møter.

2. Det skal være enkelt å bytte tilbyder. Bytteskjema må være lett tilgjengelig både elektronisk og på papir. Det bør også være mulig å bytte tilbyder per telefon.

3. Det må legges til rette for faste hjemmehjelpere. De fleste brukere setter pris på å slippe å forholde seg til nye mennesker hver gang. Dette gjør hjelpen også mer effektiv når hjelperne kjenner brukerne.

God informasjon er grunnleggende

Forbrukerrådets gjennomgang viser at det er store forskjeller mellom kommunene når det kommer til informasjon om fritt brukervalg-ordningen. Mange kommuner gir god og oversiktlig informasjon på nettsider og i papirform, og gir god service på telefon. Andre kommuner har derimot svært mangelfull informasjon på nettsidene og ved personlig kontakt.

Et gjennomgående trekk ved informasjonen og markedsføringen rundt fritt brukervalg, er at det er vanskelig å få informasjon om hva som er den egentlige forskjellen mellom kommunal hjemmehjelp og kommersiell hjemmehjelp.

– God informasjon er en forutsetning for at ordningen med fritt brukervalg skal fungere. Uten informasjon blir det vanskelig for brukerne å benytte seg av ordningen, sier fagdirektør Vie.

Må være lett å bytte

Et hovedpoeng med fritt brukervalg er at brukerne skal kunne bytte tilbyder hvis de ikke er fornøyd med den de har. Derfor er det bra at de fleste kommunene har enkle og smidige ordninger for bytte av tilbyder, dersom brukeren ikke er fornøyd.

– Bytteskjema må være enkelt å finne, og lett å fylle ut og levere, både på nett og papir. Noen kommuner lar også brukerne bytte tilbyder bare ved å ta en telefon til kommunen. Det er god service og noe vi mener alle kommuner burde tilby, sier fagdirektøren.

Savner faste hjelpere

Forskjellene mellom de kommersielle og de kommunale tilbyderne kan ofte virke små. Men på ett område skiller de seg, og det gjelder hvor mange som tilbyr faste hjemmehjelpere. Mens ni av de 22 kommersielle tilbyderne lover at brukerne skal få besøk av en fast hjemmehjelper, lover kun tre av de 21 kommunale hjemmetjenestene det samme.

– I likhet med de fleste av oss, setter de eldre pris på ikke å måtte forholde seg til nye personer hver gang de får besøk fra hjemmehjelpen eller hjemmesykepleien. Det er skuffende at såpass få kommunale tjenester ser ut til å tilby faste hjelpere. Vi synes kommunene burde bli bedre på dette området, sier Vie.

Se resultatene fra undersøkelsen her.

Abonner på vårt nyhetsvarsel