Økonomi

Gjeldsregistrene er her – rydd i lommeboka!

27. juni, 2019

Har du kredittkort du sjelden eller aldri bruker, bør du si opp avtalen nå. De kan nemlig trekke opp gjelden din i de nye gjeldsregistrene.

Har du kredittkort vil dette legges inn i gjeldsregisteret, selv om du ikke har benyttet deg av kreditten. Det kan ha konsekvenser for deg som forbruker, og du bør rydde opp i lommeboka dersom du har planer om å søke lån i nærmeste fremtid.

– Forbrukere som sitter med kredittkort de sjelden eller aldri har behov for, bør si opp disse avtalene, slik at denne ubenyttede kreditten ikke blåser opp gjelden i registrene, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

De nye gjeldsregistrene er på beina fra mandag av, og fra 1. juli blir det dermed mulig for deg som forbruker å se din samlede usikrede gjeld på én og samme plass. Ordningen vil samle usikret kreditt som forbrukslån, rammekreditt og kredittkort, og vil gjøre det lettere for forbrukere å få oversikt over sin egen gjeldssituasjon.

– Svært mange gode krefter har jobbet for å få dette etablert, og vi gleder oss over at ordningen endelig er på plass i Norge. Så godt som alle politiske partier som har vært i regjering de siste 17 årene, har støttet denne etableringen, forteller Blyverket.

Inger Lise Blyverket.Foto

Mer bærekraftig gjeldsopptak i sikte

Nordmenn tar opp stadig mer lån, og gjeldsveksten er større enn lønnsveksten. I en situasjon hvor det generelle rentenivået øker, risikerer man at sårbare husholdninger med kombinasjoner av høye boliglån og dyre forbrukslån vil kunne få problemer med å håndtere sine lånekostnader.

Gjeldsregistrene gjør det mulig for virksomheter som innvilger lån og kreditt å se lånesøkers samlede, usikrede gjeld – altså kredittkortgjeld, forbrukslån og rammekreditt. Det vil bidra til mer presise kredittvurderinger, som igjen kan sørge for at lån ikke gis til søkere som ikke kan betjene gjelden.

– Gode og presise vurderinger er nøkkelen til at norske forbrukere får et bærekraftig gjeldsnivå, sier Blyverket.

Når forbrukerne nå også får muligheten til selv å se sin gjeld samlet på ett og samme sted, vil det kunne ha effekt på lånemarkedet.

– Tidligere har det vært vanskelig for norske forbrukere å ha full oversikt over gjelden sin. I registeret kan du selv gå inn og sjekke hvor mye kredittgjeld du har og ta hensyn til, og det kan ha utslag på lånesøknadene. Ser du i klare tall hva du skylder, bli kanskje terskelen høyere for å ta opp ny forbrukskreditt, forteller forbrukerdirektøren.

Ett flott første steg – med forbedringspotensial

Gjeldregistrene er et godt steg på vei mot et tryggere lånemarked. Samtidig er det rom for å forbedre og utvide ordningen, slik at registrene kan være til full nytte for både forbrukere og utlånsinstitusjoner. Første forbedring vil være å samle alle typer gjeld i samme register.

– Registrene må inneholde flere typer gjeld for at forbrukerne skal ha full nytte av dem. Boliglån, studielån og kausjonsforpliktelser må også inn her dersom registrene skal vise hele bildet av en lånesøkers gjeld, forteller Blyverket.

Forbrukerrådet mener også kredittytere bør ha en plikt til å konsultere disse registrene, og innrette sine vurderinger etter gjeldsbildet det viser.

– Registrene hjelper, men kan allikevel ikke fikse alt som er vondt og vanskelig i kredittmarkedet. Bankene må få et større ansvar for den gjelden de velger å innvilge. Løsningen på det ligger i avslagsplikten i forslaget til ny finansavtalelov. Den må bli vedtatt raskt. Det er regjeringens neste utfordring, forteller Blyverket.

Selv om forbedringspotensialet er til stede, og det er behov for flere regelverksendringer, understreker forbrukerdirektøren at 1. juli er en dag verdt å feire.

– Det gjenstår en del arbeid med gjeldsregistrene og regelverket tilknyttet dem, for alt er langt ifra perfekt. Men – vi er glad for at registrene er på plass, og tror det vil bli langt enklere å gjøre forbedringer på systemet nå som det endelig er satt ut i livet.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel